Uluslararası İlişkiler Komisyonu
Misyon
Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya ve dünya çapında, TÜGİAD’ın Türk genç girişimcisinin dünyaya açılan kapısı olmasını, yabancı kamuoyu ve yatırımcılar için Türkiye hakkında referans noktası olmasını sağlamak.
 • Uluslararası düzeyde siyasi, ticari ilişkilerin ve sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayıp geliştirmek ve TÜGİAD üyelerini bilgilendirmek,
 • Dünyadaki kendi muadili dernekler veya derneklerin oluşturduğu çatı kuruluşlarla TÜGİAD ve Türkiye için faydalı olabilecek faaliyetlere veya ortaklıklara katılmak ve yeni birlikteliklere liderlik yapmak, bu konu ile ilgili inisiyatif almak,
 • Ekonominin dünyadaki gelişim sürecini incelemek, üyeleri bu konuda bilgilendirip azami fayda sağlayabilmeleri için çalışmalar yapmak,
 • Dernek üyelerinin tüm yabancı ülkelerle ticari ilişkilerinin oluşmasını ve artmasını teminen ülkemizdeki yabancı ülke temsilcilikleri ile iletişim içerisinde olmak,
 • TÜGİAD’ın yurt dışında üye olduğu kuruluş ve derneklerle üzerine aldığı görev ve misyonlarla ilgili çalışmaları yürütmek,
 • Lobi faaliyetlerinde bulunmak,
 • G20 YEA Genç Girişimciler İttifakı Zirvelerine ve ara toplantılarına düzenli katılım sağlamak, G20 üyesi muadil dernekler ile karşılıklı ilişkileri kuvvetlendirmek,
 • Yurtdışı temsilciliklerimizin desteği ile yurt dışında organizasyonlar ve heyet ziyaretleri düzenlemek,
 • Yabancı gazeteci, parlamenter ve heyetleri davet etmek veya kurucu kuruluşu olduğumuz DEİK ve benzeri kurumların yurtdışı organizasyonlarına katılımcı olmak,
 • Temsilciliklerimiz vasıtası ile gerekli kurum ve kuruluşlara TÜGİAD’ın kurumsal görüşlerini ileterek takipçisi olmak.
 • Arcan Yüksel
 • Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı
 • Tolunay Yıldız
 • Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı
 • Sıdıka Baysal
 • Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı

Anket