KURUMSAL
ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU (UİK)

MİSYON

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya ve dünya çapında, TÜGİAD’ın Türk genç girişimcisinin dünyaya açılan kapısı olmasını, yabancı kamuoyu ve yatırımcılar için Türkiye hakkında referans noktası olmasını sağlamak.

ÇALIŞMA BAŞLIKLARI

 

Uluslararası düzeyde siyasi, ticari ilişkilerin ve sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayıp bunları geliştirmek ve TÜGİAD üyelerini bilgilendirmek.
Dünyadaki kendi muadili dernekler veya derneklerin oluşturduğu çatı kuruluşlarla TÜGİAD ve Türkiye için faydalı olabilecek faaliyetlere veya ortaklıklara katılmak ve yeni birlikteliklere liderlik yapmak, bu konu ile ilgili inisiyatif almak.
Ekonominin dünyadaki gelişim sürecini incelemek, üyeleri bu konuda bilgilendirip azami fayda sağlayabilmeleri için çalışmalar yapmak.
Dernek üyelerinin tüm yabancı ülkelerle ticari ilişkilerinin oluşmasını ve artmasını teminen ülkemizdeki yabancı ülke temsilcilikleri ile iletişim içerisinde olmak.
TÜGİAD’ın yurt dışında üye olduğu kuruluş ve derneklerle üzerine aldığı görev ve misyonlarla ilgili çalışmaları yürütmek.
Lobi faaliyetlerinde bulunmak.
G20 YEA Zirvelerine, YES ve JEUNE toplantılarına düzenli katılım sağlamak, G20 üyesi muadil dernekler ile karşılıklı ilişkileri kuvvetlendirmek.
Yurtdışı temsilciliklerimizin desteği ile yurt dışında organizasyonlar ve heyet ziyaretleri düzenlemek.
Yabancı gazeteci, parlamenter ve heyetleri davet etmek veya kurucu kuruluşu olduğumuz DEİK ve benzeri kurumların yurtdışı organizasyonlarına katılımcı olmak.
Temsilciliklerimiz vasıtası ile gerekli kurum ve kuruluşlara TÜGİAD’ın kurumsal görüşlerini ileterek takipçisi olmak.

KOMİSYON ÜYELERİ