KURUMSAL
HAKKIMIZDA

Türkiye’deki ilk ulusal ve tek uluslararası genç iş adamları derneği olan TÜGİAD, genç iş insanlarının liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve ortak hedeflerini geliştirerek ülke çapında tüm toplumun sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak, hem bireysel hem de sosyal gelişimi sağlamak ve kamuoyunda genç iş dünyasının sesi olmak için 1986 yılında kurulmuştur.

 

Türkiye çapında 1000’den fazla üyesi olan TÜGİAD; inşaat, tekstil, dış ticaret, otomotiv ve yedek parça, turizm, gıda, mekanik ve diğer metal ürünlerin imalatı gibi 60’tan fazla sektörü temsil eden, ortalama 35 yaşında olan ve dinamik iş insanlarının, üreticileri ve dünya çapında 100’den fazla ülkeye ihracat yapan ihracatçıları kapsamaktadır. Ayrıca TÜGİAD üyeleri, yıllık 28 milyar dolar ihracatı ve toplamda yaklaşık 60 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşma başarısını göstermişlerdir.

 

Genç girişimcilerin ve genç Türkiye perspektifinin günümüz koşullarında gerekli olan ideallerini oluşturan TÜGİAD, 38 yıllık geçmişi boyunca Türkiye’nin başarısının genç neslin başarısına bağlı olduğunu savunmuş ve gerek ülkemizde gerekse yabancı ülkelerde genç iş dünyasını başarı ile temsil etmiştir.

 

TÜGİAD, Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES for Europe) Başkanlığı, Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu (JEUNE) Başkan Yardımcılığı ve G20 Genç Girişimciler İttifakı’nda (G20 YEA) ülkemizi temsil eden tek sivil toplum kuruluşu olma özelliğine sahiptir.

ÜYELERİMİZ

Türkiye çapında 134'ü kadın olmak üzere 875 üyesi olan TÜGİAD, ülkenin önemli bir bölümünü temsil eden, yaş ortalaması 35 civarında olan dinamik iş insanları ve üretici profiline sahiptir.

TÜGİAD’ın üyesi olan ve Türkiye Ekonomisinin yaklaşık yüzde yirmisini temsil eden, genç iş insanlarının yatırımları ve girişimleri ulusal ekonomide önemli bir rol oynamaktadır. TÜGİAD üyeleri ileri inşaat, inşaat malzemeleri, tekstil, dış ticaret, otomotiv & yedek parça, turizm, gıda, makine, motor ve diğer metal ürünlerin imalatları gibi 60’tan fazla sektörde etkin olarak görev yapmaktadırlar.

Yıllık 28 milyar dolar ihracatı ve toplamda yaklaşık 60 milyar dolarlık ticaret hacmi ile TÜGİAD üyelerinin ticaret yaptığı ülkeler arasında Almanya, İtalya, İngiltere, ABD, Fransa, Rusya, İspanya, diğer Avrupa ülkeleri, komşu ülkeler, Türkçe konuşulan Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkeleri bulunmaktadır.

TÜGİAD’ın üyelerine sunduğu fırsatlar, iş ağlarını genişletme ve yeni iş birlikleri kurma konusunda önemli etkilere sahiptir. Dernek, üyelerini ulusal ve uluslararası düzeyde birçok sektörden iş insanlarıyla bir araya getirerek, iş birliği ve ortaklık fırsatları yaratmalarını sağlar. Bu sayede üyeler arası işbirlikleri ve ortak girişimler kolaylaşır, yeni pazarlara açılma ve global iş ağlarına erişim imkanları artar. Ayrıca, dernek tarafından düzenlenen eğitim programları, seminerler ve konferanslar sayesinde üyeler, sektörel bilgilerini güncel tutar ve profesyonel becerilerini geliştirme fırsatı bulur.

VİZYONUMUZ

TÜGİAD’ın vizyonu, Türk genç girişimcilerince ilk sırada tercih edilen, sosyo-ekonomik değişim, istihdam yaratma ve ekonomik kalkınma konularında karar vericileri, medyayı ve kamuoyunu etkilemeye odaklanmış lider bir Sivil Toplum Kuruluşu olmaktır. Aynı zamanda genç girişimcilerimizin Türkiye’deki ve Dünya’daki sesi olarak Türk genç girişimcisini Dünya’ya tanıtmaktır.

TÜGİAD, Türkiye’nin ekonomik gücünü ve üretim potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ve uluslararası ekonomik politikaların oluşturulmasına, Türkiye’nin bölgedeki coğrafi ve stratejik gücünü ön plana çıkarmak suretiyle tanıtımına katkıda bulunur. Türkiye’nin uluslararası ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim, temsil ve işbirliği ağlarının geliştirilmesini amaç edinmiştir. Türkiye ve çevre ülkelerdeki en önemli lobi güçlerinden biri olan TÜGİAD, girişimciliğin bir kariyer olarak algılanmasını sağlamak ve girişimcilik kültürünü yaymak adına Türkiye’de karar vericileri etkileyen, gündem yaratan bir Sivil Toplum Kuruluşu’dur. Hayat boyu bireysel gelişim ve sürekli eğitim programları ile üyelerinin liderlik ve girişimcilik yeteneklerini arttırmayı, yurtiçi ve yurtdışında üyelerinin ticari menfaatleri için yeni iş olanaklarını ve uluslararası kurumsal işbirliklerini geliştirmeyi hedeflemektedir.