KURUMSAL
HAKKIMIZDA

Türkiye’deki ilk ulusal ve tek uluslararası genç iş insanları derneği olan TÜGİAD, genç iş insanlarının liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve ortak hedeflerini geliştirerek ülke çapında tüm toplumun sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak, hem bireysel hem de sosyal gelişimi sağlamak ve kamuoyunda genç iş dünyasının sesi olmak için 1986 yılında kurulmuştur.

Türkiye çapında 800’e yakın  üyesi olan TÜGİAD; inşaat, tekstil, dış ticaret, otomotiv ve yedek parça, turizm, yiyecek, mekanik ve diğer metal ürünlerin imalatı gibi 60’dan fazla sektörü temsil eden, ortalama 35 yaşında olan ve dinamik iş insanlarının, üreticileri ve dünya çapında 100 ülkeye ihracat yapan ihracatçıları kapsamaktadır. Ayrıca TÜGİAD üyeleri, yıllık 15 milyar dolarlık ihracat ve yıllık 23 milyar dolarlık ithalat ile ağırlıklı olarak dış ticaretle uğraşmaktadırlar.

Genç girişimcilerin ve genç Türkiye perspektifinin günümüz koşullarında gerekli olan ideallerini oluşturan TÜGİAD, 35 yıllık geçmişi boyunca Türkiye’nin başarısının genç neslin başarısına bağlı olduğunu savunmuş ve gerek ülkemizde gerekse yabancı ülkelerde genç iş dünyasını başarı ile temsil etmiştir.

TÜGİAD, G20 Genç Girişimciler İttifakı’nda (G20 YEA) Türkiye’yi temsil eden tek STK olmasının yanı sıra, Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES for Europe) Başkanlığı ve Avrupa’da 11 ülkeden 300 binden fazla girişimciyi temsil eden Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu (JEUNE) Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir.

1993 yılından beri Brüksel’de daimi bir temsilcisi bulunan TÜGİAD ayrıca 84 ülkeden 200.000 Genç İş Kadını ve Adamını hedef alan Akdeniz-Ortadoğu Genç Girişimciler Ağı’nın (MAME) kurucusu ve yönetim kurulu üyesidir.

ÜYELERİMİZ

Türkiye çapında 113'ü kadın olmak üzere 757 üyesi olan TÜGİAD, ülkenin önemli bir bölümünü temsil eden, yaş ortalaması 35 civarında olan dinamik iş insanları ve üretici profiline sahiptir.

TÜGİAD’ın üyesi olan ve yıllık ciroları yaklaşık 50 milyar dolar olan genç iş insanlarının yatırımları ve girişimleri ulusal ekonomide önemli bir rol oynamaktadır. TÜGİAD üyeleri ileri inşaat, inşaat malzemeleri, tekstil, dış ticaret, otomotiv & yedek parça, turizm, gıda, makine, motor ve diğer metal ürünlerin imalatları gibi toplam 60 sektörde etkin olarak görev yapmaktadırlar.

Yıllık 18 milyar dolarlık ihracat ve 23 milyar dolarlık ithalat seviyesi ile TÜGİAD üyelerinin ticaret yaptığı ülkeler arasında Almanya, İtalya, İngiltere, ABD, Fransa, Rusya, İspanya, diğer Avrupa ülkeleri, komşu ülkeler, Türkçe konuşulan Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkeleri bulunmaktadır.

VİZYONUMUZ

TÜGİAD’ın vizyonu, Türk genç girişimcilerince ilk sırada tercih edilen, sosyo-ekonomik değişim, istihdam yaratma ve ekonomik kalkınma konularında karar vericileri, medyayı ve kamuoyunu etkilemeye odaklanmış lider bir Sivil Toplum Kuruluşu olmaktır. Aynı zamanda genç girişimcilerimizin Türkiye’deki ve dünyadaki sesi olarak Türk genç girişimcisini dünyaya tanıtmaktır.

TÜGİAD, Türkiye’nin ekonomik gücünü ve üretim potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ve uluslararası ekonomik politikaların oluşturulmasına, Türkiye’nin bölgedeki coğrafi ve stratejik gücünü ön plana çıkarmak suretiyle tanıtımına katkıda bulunur. Türkiye’nin uluslararası ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim, temsil ve işbirliği ağlarının geliştirilmesini amaç edinmiştir. Türkiye ve çevre ülkelerdeki en önemli lobi güçlerinden biri olan TÜGİAD, girişimciliğin bir kariyer olarak algılanmasını sağlamak ve girişimcilik kültürünü yaymak adına Türkiye’de karar vericileri etkileyen, gündem yaratan bir Sivil Toplum Kuruluşu’dur. Hayat boyu bireysel gelişim ve sürekli eğitim programları ile üyelerinin liderlik ve girişimcilik yeteneklerini artırmayı, yurtiçi ve yurtdışında üyelerinin ticari menfaatleri için yeni iş olanaklarını ve uluslararası kurumsal işbirliklerini geliştirmeyi hedeflemektedir.