KURUMSAL
TÜGİAD KALİTE POLİTİKASI

"TÜGİAD Tüzüğünün belirttiği amaçlar doğrultusunda, kalite yönetim sisteminin belirttiği şartlara uyarak; sürekli gelişimi ve üye memnuniyetini esas alarak; yerelleşmeye, büyümeye ve eğitime önem vererek; çalışmalarda aktif olarak rol alan üyelerin katkılarıyla projeler gerçekleştirerek; faaliyetlerinde ülke adına menfaat üretmek üzere genç işadamlarına, fikir üretiminde pay sahibi oldukları, siyasi kaygılardan arındırılmış global perspektifli bir platform yaratmak."