KURUMSAL
ONURSAL ÜYELER KOMİSYONU

MİSYON

TÜGİAD’ı bütünleştirerek, kurum kültürü ve değerlerinin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlamak ve kurumsal yapısını güçlendirmek.

ÇALIŞMA BAŞLIKLARI

Aktif üyelerin; onursal üyelerin bilgi, birikim ve deneyimlerinden yararlanmalarını sağlamak.
Tüm üyelerde aidiyet ve takım ruhunun güçlendirilmesine katkıda bulunmak.
Dernek ve diğer komisyon çalışmalarına katkı yaparak deneyimlerini paylaşmak.