KURUMSAL
GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON KOMİSYONU (GİK)

MİSYON

Ülkemizde ve dünyadaki yenilikçi teknolojileri takip etmek, üyelerimizi bilgilendirmek, yenilikçi teknoloji içeren projeleri incelemek, TÜGİAD’ın girişimcilik ekosisteminde önemli bir aktör olarak yer almasını sağlamak.

ÇALIŞMA BAŞLIKLARI

Girişimciliğin önündeki engellerin tespiti ve giderilmesi için çalışmalar yürütmek.
Türkiye’nin girişimci profilini belirlemek, TÜGİAD’ı bu konuda referans noktası yapmak.
Üniversite-sanayi işbirliğini sağlamak.
Girişimciliği özendirmek, çeşitli platformlarda işlemek.
Yenilikçi ürün ve teknoloji geliştiren kurumlar ile koordinasyon içerisinde olmak.
Girişimcilik ekosistemindeki teknoloji paydaşlarıyla ilişkileri yürütmek.
TÜGİAD’ın üyelerinin inovasyonu firma kültürü içerisine dâhil etmeleri için faaliyet yürütmek.
Dünyada teknolojik gelişmeleri takip etmek ve TÜGİAD üyelerine aktarmak.
İşbirliği yapılan üniversitelerde girişimcilik derslerini yürütmek.
Kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar, fon kuruluşları vb paydaşlarla ilişki geliştirmek.

 

 

 

 

KOMİSYON ÜYELERİ