FAALİYETLER

TEPAV ve İKV İş Birliği İle 60. Yılında Ankara Anlaşması: Türkiye-AB İlişkilerinin Yol Haritası Toplantısı

TEPAV ve İKV İş Birliği İle 60. Yılında Ankara Anlaşması: Türkiye-AB İlişkilerinin Yol Haritası Toplantısı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) tarafından düzenlenen 60. Yılında Ankara Anlaşması: Türkiye- AB İlişkilerinin Yol Haritası başlıklı toplantıya, TÜGİAD’ı temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Filiz Erol ve Parlamento ile İlişkiler Komisyonu Başkanımız Sn. Egemen Ünal katılım sağladı.

Değerli ev sahipliklerinden dolayı, TEPAV Kurucu Direktörü Sn. Prof. Dr. Güven Sak'a, İKV Başkanı Sn. Ayhan Zeytinoğlu’na, T.C. Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı, Büyükelçi Sn. Mehmet Kemal Bozay’a teşekkürlerimizi sunarız.

 TUGIAD was represented at the conference "60th Anniversary of the Ankara Agreement: Roadmap for Turkey-EU Relations," organized by the Turkey Economic Policy Research Foundation (TEPAV) and the Economic Development Foundation (KV), by our Board Member, Ms. Filiz Erol, and our Chairman of the Parliament and Relations Committee, Mr. Egemen Unal.

We would like to express our appreciation to Prof. Dr. Guven Sak, the founding director of TEPAV, Mr. Ayhan Zeytinoglu, the president of KV, and Mr. Mehmet Kemal Bozay, the deputy minister of foreign affairs and ambassador of Turkey, for their thoughtful hosting.